El canal de la directiva 2019/1937 VIADENUNCIA.

El canal de denúncies VIADENUNCIA és la via, conforme la Directiva Europea 2019/1937, que mitjançant diferents formats combinats (físics i telemàtics), serveix per denunciar suposades pràctiques irregulars dins l’àmbit d’una organització i per a la seva millora contínua.

Bústies segons tipus de procediment sancionador

Canals disponibles

Canals de temàtiques de compliment legal

Viabullyng, Viamobbing, Viaigualtat, Viariscos, ViaDPD

Canal de comunicació amb l'usuari i el ciutadà

Viahelpdesk, Viasuggeriments, Viapropostalegislativa

VIADENUNCIA

Distintiu de qualitat

img

La implementació de la bústia de denúncies obre les línies de comunicació, principalment amb col·laboradors i proveïdors per donar a conèixer qualsevol irregularitat, anomalia o violació de les polítiques internes de l’empresa de forma segura i anònima