VIAHELPDESK, VIASUGGERIMENTS I VIAPROPOSTALEGISLATIVA

CANAL DE COMUNICACIÓ AMB L’USUARI I EL CIUTADÀ
(integrables en el compliment de diverses ISO)

VIAHELPDESK, VIASUGGERIMENTS I VIAPROPOSTALEGISLATIVA
Bústies amb procediments adaptats.

VIAHELPDESK
Pensada per donar un servei d’ atenció tècnica (helpdesk) acreditable, de manera que empresa i peticionari en puguin fer el seguiment.

VIASUGGERIMENTS
Pensada per integrar-se en els procediments de millora, essencial pel acompliment de les certificacions ISO.

VIAPROPOSTALEGISLATIVA
Eina per les institucions, grups polítics per obrir un canal d’aportació de continguts dels ciutadans i comunicació amb els mateixos.