VIABULLYING, VIAMOBBING, VIAIGUALTAT, VIARISCOS, VIATRANSPARENCIA I VIADPD

CANAL DE DENUNCIES TEMÀTIQUES DE COMPLIMENT LEGAL

VIABULLYING, VIAMOBBING, VIAIGUALTAT, VIARISCOS, VIATRANSPARENCIA I VIADPD

Bústies amb procediments adaptats.

VIABULLYNG
Pensat per a Escoles, Ampas, grans col·lectius, centres formatius i organitzacions amb RSC avançada.

VIAMOBBING
Pensat pel compliment d’ estructures fortament competitives, Administracions Públiques i altres organitzacions que hagin tingut denúncies anteriors.

VIAIGUALTAT
Organitzacions amb RSC avançada que volen acreditar una veritable igualtat de gènere en retribucions i tasques.

VIARISCOS
Per organitzacions amb especial sensibilització en Riscos Laborals i Sanitaris.

VIATRANSPARENCIA
Especialment dissenyada per l’exercici del dret a Transparència, obligatori en les Administracions públiques i aquelles organitzacions que reben fons públics.

VIADPD
Per institucions i altres organitzacions amb especial sensibilització en Protecció de Dades de Caràcter Personal ciberseguretat.