Viadenuncia y Compliance

CANAL DE DENUNCIES QUE COMPORTEN OBLIGACIÓ LEGAL

VIADENUNCIA I COMPLIANCE
Bústies amb procediments adaptats.

VIADENUNCIA
– Obligatòria des del 17/12/2019 per a totes les Administracions
Públiques.
– Obligatòria per empreses de +50 treballadors.

VIACOMPLIANCE
– Obligatòria per complir el 31bis CP.